Keď Vám odíde blízka osoba...

...tak je to náročná situácia, ktorú sa pokúšate zvládnuť. Uchopiť. Prežiť. Po veľmi bolestivej skúsenosti straty otca som napísal svoj blog na tému smrti blízkej osoby. Nie je to jednoduché čítanie, na druhej strane, aj táto téma patrí k životu a k článku som dostal niekoľko veľmi príjemných spätných väzieb. Nebojte sa smútiť a oprieť sa o blízkych ľudí v tejto situácii.